Archiwum

Filtr
 • XII Międzynarodowe Sympozjum Neurochemiczne 20-21 listopada 2014 IMDiK PAN

  Przypominamy, że dnia 5 września 2014 r. upływa termin przesyłania abstraktów na XII Międzynarodowe Sympozjum “Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders”, organizowane w dniach 20-21 listopada 2014 r. przez IMDiK PAN w Warszawie. Druk abstraktów planowany jest w czasopiśmie Folia Neuropathologica. Szczegółowy program naukowy i informacje o Sympozjum znajdą Państwo na stronie: cnswarsaw2014.com

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla Dr Anny Jabłońskiej

  Dr Anna Jabłońska z Zakładu Neurobiologii Naprawczej otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Transplantacje ludzkich progenitorów neuralnych krwi pępowinowej do mózgu szczura po uszkodzeniu ouabainą: wzajemne oddziaływanie komórek dawcy i biorcy”.

 • Nabór uzupełniający na Studia Doktoranckie

  Informujemy, że Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie ogłasza nabór uzupełniający na STUDIA DOKTORANCKIE w zakresie medycyny i biologii medycznej na rok akademicki 2014/2015. Więcej informacji w zakładce Studia Doktoranckie - Aktualności. Zapraszamy!

 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

  Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Zakładzie Fizjologii Stosowanej. Szczegółowe informacje w dziale PRACA.

 • Wyniki I Konkursu w ramach programu: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

  28.05.2014 W ramach pierwszego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” pozytywną ocenę i finansowanie otrzymały 4 projekty, w których liderem bądź członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN. Więcej o projektach IMDiK PAN

 • Zaproszenie na warsztaty w IMDiK PAN - 26.06.2014

  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących monitoringu żywotności tkanek, automatycznego systemu zliczania kolonii komórek ssaczych, komory do badań hipoksyjnych. Warsztaty odbędą się 26 czerwca b.r. w małej sali seminaryjnej w IMDiK (ul. A. Pawińskiego 5, Warszawa). Szczegóły dotyczące programu i zapisów znajdą Państwo tutaj.

 • STRATEGMED - lista rankingowa pozytywnie ocenionych i dofinansowanych wniosków

  W ramach pierwszego konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” pozytywną ocenę i finansowanie otrzymały 4 projekty, w których liderem bądź członkiem konsorcjum jest IMDiK PAN.

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

  Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2014 roku. Ogłoszenie - link                                    

 • Zaproszenie na Seminarium - 12.06.2104 IMDiK

  Pracownia Biologii Molekularnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego oraz firma Biotech Poland Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na seminarium pt.: “The xCELLigence System for Real-Time Cellular Analysis Discover What You’ve Been Missing”. Seminarium odbędzie się 12 czerwca b.r. o godzinie 13:30 w małej sali konferencyjnej IMDiK. Więcej informacji znajduje się w załączonym zaproszeniu (link).

 • Część otwarta posiedzenia Rady Naukowej IMDiK - zaproszenie na wykłady

  Rada Naukowa Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN serdecznie zaprasza na część otwartą posiedzenia Rady Naukowej, która rozpocznie się o godzinie 10:00 dnia 29 maja b.r. w sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, przy ul. Pawińskiego 5.