Artykuły

Hepentrans - Informacje ogólne

Informacje ogólne

Powrót do strony głównej

 


Projekt zatytułowany „UDZIAŁ TRANSPORTU GLUTAMINY W POJAWIANIU SIĘ OBRZĘKU MÓZGU I ZABURZEŃ FUNKCJI SYNAPSY GLUTAMINIANERGICZNEJ ZWIĄZANYCH Z ENCEFALOPATIĄ WĄTROBOWĄ” uzyskał finansowanie w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej “CORE” ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Kierownikiem projektu jest prof. Jan Albrecht, kierownik Zakładu Neurotoksykologii IMDiK PAN.

 

Partnerami po stronie norweskiej są prof. Farrukh A. Chaudhry z Centrum Biotechnologii i Centrum Biologii Molekularneji Neurobiologii Uniwersytetu w Oslo i prof. Ursula Sonnewald, kierownik Zakładu Neurobiologii, Norweskiego Instytutu Nauk i Technologii. Trzyletni projekt uzyskał finansowanie w wysokości ~3,5 mln PLN.

Przedmiotem projektu jest zbadanie roli białka nośnikowego dla glutaminy - SN1, w patogenezie encefalopatii wątrobowej (EW).

Hipoteza projektu zakłada, że zaburzenia cyklu glutamina-glutaminian związane są z upośledzeniem transportu glutaminy z astrocytów do neuronów przez swoiste białko transportujące, SN1.

Skutkuje to z kolei dysfunkcją astrocytów (a w konsekwencji obrzękiem mózgu) i neuronów (zaburzone przekaźnictwo glutaminianergiczne), co związane jest z przejawami towarzyszącymi EW.

Modelem doświadczalnym będzie mysz ze znokautowanym białkiem SN1, oraz pierwotne hodowle astrogleju z wyciszoną ekspresją mRNA kodującego to białko. Zakładamy, że niezależnie od dostarczenia nowych danych dotyczących patogenezy schorzenia, użycie tych modeli doświadczalnych pozwoli na zweryfikowanie roli SN1 w procesie transportu glutaminy z astrocytów do neuronów i regulacji przekaźnictwa glutaminianergicznego w zdrowym mózgu.

 

Więcej informacji o programie:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.or