Artykuły

Hepentrans - Zadania badawcze

Zadania badawcze

Powrót do strony głównej


 

1) Udział SN1 i innych transporterów Gln w molekularnych mechanizmach związanych z funkcjonowaniem astrocytów i neuronów w warunkach EW

  1. Wprowadzenie i scharakteryzowanie modelu EW u myszy z knock-out’em SN1

  2. Mikrodializa

  3. Badanie mechanizmów biochemicznych leżących u podłoża funkcji synaptycznych w EW

  4. Elektorfizjologiczna charakterystyka plastyczności synaptycznej w EW

  5. Ocena zaangażowania SN1 w towarzyszące EW obrzmienie astrocytów i obrzęk mózgu

  6. Zaangażowanie SN1 w indukowane HE zamiany transportu glutaminy

2) Transporter SN1: aktywność, ekspresja, modyfikacje strukturalne, lokalizacja tkankowa i komórkowa

  1. Wpływ amoniaku na funkcje SN1 w oocytach Xenopus levis lub liniach komórek ssaczych transfekowanych SN1 (elektrofizjologia, obrazowanie molekularne, badanie transportu)

  2. Ekspresja transporterów dla glutaminy i glutaminianu w mózgach myszy o fenotypie dzikim lub z knock-out’em SN1, u których wywołano doświadczalnie EW

3) Metabolizm Gln w mieszanych hodowlach astrocytarno-neuronalnych, pochodzących od myszy o fenotypie dzikim lub z knock-out’em SN1. Badania z użyciem spektroskopii NMR i masowej.

  1. Anliza GC-MS, HPLC i 13C NMR traktowanych amoniakiem hodowli mieszanych astrocytarno-neuronalnych, kontrolnych bądź z ekspresją SN1 wyciszoną za pomocą siRNA

  2. Anliza GC-MS, HPLC i 13C NMR traktowanych amoniakiem hodowli mieszanych astrocytarno-neuronalnych, pochodzących od myszy o fenotypie dzikim lub z knock-out’em SN1