Seminarium habilitacyjne dr n. med. Doroty Rogackiej

W dniu 10 maja 2018 roku , w części otwartej posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN odbędzie się seminarium habilitacyjne dr n. med. Doroty Rogackiej z Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii pod tytułem "Potencjalne mechanizmy indukcji insulinooporności  komórek podocytarnych kłębuszka nerkowego".
Początek seminarium planowany jest około godziny 11.30.