Nagroda dla dr Katarzyny Dreli

Miło nam poinformować, że podczas Międzynarodowej Konferencji: „2nd International Conference on Tissue Repair, Regeneration and Fibrosis"odbywającej się w dniach 13 - 18 czerwca br. na Krecie (Grecja) dr Katarzyna Drela z Zakładu Neurobiologii Naprawczej otrzymała I nagrodę za wyróżniającą wartość merytoryczną wyników swoich badań prezentowanych podczas konferencji. Tym samym znalazła się  w gronie 6 nagrodzonych młodych naukowców z całego świata.