NCN ogłosił nowe wyniki konkursów

 

Miło nam poinformować o nowych projektach zakwalifikowanych do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki:

 

 

 w ramach konkursu OPUS:

dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska: "Wpływ mleczanu  i metabolicznego

sensora GPR81 na regulację funkcji komórki podocytarnej i kłębuszkowej

bariery filtracyjnej w normo-  i hiperglikemii".

 

w ramach konkursu PRELUDIUM:

mgr Łukasz Przykaza: "Poszukiwanie podłoża neuroprotekcyjnego działania

specyficznego agonisty receptorów Y2 - NPY(13-36)  w modelu

przejściowego, ogniskowego niedokrwienia mózgu  u szczurów".

 

w ramach konkursu MINIATURA 3:

dr inż. Marta Obara-Michlewska pt. „Rola akwaporyny 4 w obrzęku mózgu

w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej oraz regulacja jej

ekspresji i/lub lokalizacji przez kaweolinę 1 i kinazę białkową p38

MAPK” .

 

Serdecznie gratulujemy!