Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Justyny Augustyniak

Dnia 23 stycznia 2020 roku o godz.13.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Justyny Augustyniak

 pt.: "Rozwojowo-zależna indukcja biogenezy mitochondriów podczas różnicowania neuralnego ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSC)"

 

Promotor:   Prof. dr hab. Leonora Bużańska

Promotor pomocniczy:  Dr Jacek Lenart

Recenzenci:  Prof. dr hab. Ewa Sikora

                   Prof. dr hab. Jacek Malejczyk

 

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (pdf.)

Streszczenie (pdf.)

Recenzja 1 (pdf.)

Recenzja 2 (pdf.)