Rozprawa doktorska mgr Anny Domaszewskiej-Szostek

Dnia 5 stycznia 2011 roku o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Anny Domaszewskiej-Szostek pt.: „Mechanizm proliferacji i różnicowania keratynocytów w zastoju limfatycznym kończyn dolnych – wpływ cytokin i czynników wzrostu płynu tkankowego/limfy.”

 

Załączniki

Autoreferat Anny Domaszewskiej-Szostek

Recenzja 1

Recenzja 2