Obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Cieślik

Dnia 1 marca 2012 roku o godz. 12.30 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła  się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Magdaleny Cieślik pt.: „Znaczenie czynnika indukującego apoptozę AIF w toksyczności peptydów amyloidu B i w genotoksyczności N-metyl-N'-nitrozoguanidyny MNNG."

 

Promotor: Prof. dr hab. Joanna Strosznajder
Recenzenci: Prof dr hab. Andrzej Członkowski oraz Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Autoreferat Magdaleny Cieślik (.pdf)

Streszczenie w j. polskim (.pdf)

Streszczenie w j. angielskim (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)