Rozprawa doktorska mgr inż. Marty Skowrońskiej

Dnia 6 czerwca 2012 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż biotechnologii Marty Skowrońskiej pt.: "Stres oksydacyjny i nitracyjny wywołany przez jony amonowe w astrocytach i komórkach śródbłonka naczyń mózgowych: próby protekcji".

 

Promotor: Prof. dr hab. Jan Albrecht
Recenzenci: Prof dr hab. Irena Nalepa oraz Dr hab. Hanna Bielarczyk

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

 


 

Załączniki:

Autoreferat Marty Skowrońskiej (.pdf)

Streszczenie w j. polskim (.pdf)

Streszczenie w j. angielskim (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)