Rozprawa doktorska mgr inż. Luizy Stanaszek

Dnia 4 października 2012 roku o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. biotechnologii Luizy Stanaszek pt.: ”Regulacja procesu endogennej neurogenezy po ischemii mózgu: udział metaloproteinaz w przekazywaniu sygnałów z macierzy zewnątrzkomórkowej."

 

Promotor: Prof. dr hab. Teresa Zalewska
Recenzenci: Dr hab. Małgorzata Skup oraz Prof. dr hab. Irena Nalepa

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Streszczenie w j. polskim (.pdf)

Streszczenie w j. angielskim (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)