Rozprawa doktorska mgr Marzeny Zychowicz

Dnia 4 października 2012 roku o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła  się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Marzeny Zychowicz pt.: ”Kontrola decyzji rozwojowych neuralnych komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej (HUCB-NSC): zastosowanie powierzchni biofunkcjonalnych."

 

Promotor: Dr hab. Leonora Bużańska
Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł oraz Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Streszczenia w j. polskim i angielskim (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)