Stanowisko Metaboliczno-Telemetryczne

Stanowisko Metaboliczno-Telemetryczne (SMT)

Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

 

W ramach Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych funkcjonuje Stanowisko Metaboliczno-Telemetryczne (SMT) zawierające zautomatyzowany, zintegrowany zestaw do przewlekłych badań metabolicznych i telemetrycznych na małych zwierzętach, powstały dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Aparatura badawcza:

W pomieszczeniach SMT znajduje się zestaw urządzeń ABST (Automated Blood Sampling and Telemetry) złożony z dwóch modułów:

- Firmy BASi (Bioanalytical Systems Inc), w którego skład wchodzą:

a) Klatki metaboliczne–umożliwiające zbiórkę kału i moczu do pojemników z zapewnionym chłodzeniem (4oC);

b) System Culex®–zautomatyzowany system do pobierania próbek płynów ustrojowych in vivo oraz magazynowania ich w warunkach chłodniczych (4oC);

c) System EMPIS®–automatyczny system infuzji substancji czynnych (np. leków) do naczyń krwionośnych lub innych wybranych lokalizacji w ciele zwierzęcia;

d) Komputer z oprogramowaniem do sterowania systemami Culex® i EMPIS®.

- Firmy DSI (Data Sciences International), w którego skład wchodzą:

a) Odbiorniki sygnału z nadajników telemetrycznych (w zależności od zastosowanego nadajnika mierzących ciśnienie tętnicze krwi, temperaturę ciała, aktywność lokomotoryczną i/lub biopotencjały);

b) Ciśnieniomierz referencyjny, korygujący mierzone wartości ciśnienia krwi o wahania ciśnienia atmosferycznego;

c) Komputer stacjonarny z oprogramowaniem do rejestracji i analizy danych.mierz referencyjny, korygujący mierzone wartości ciśnienia krwi o wahania ciśnienia atmosferycznego;

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu ABST znajdują się w pomieszczeniach klimatyzowanych, częściowo wytłumionych akustycznie z regulowaną dobą świetlną. Ich pełne zautomatyzowanie pozwala na przeprowadzanie doświadczeń chronicznych bez konieczności stałej obecności badacza w pomieszczeniu doświadczalnym, co owocuje zwiększoną wiarygodnością badań poprzez ograniczenie stresu zwierzęcia. Zintegrowanie klatek metabolicznych z możliwością dokonywania pomiarów telemetrycznych pozwala również na znaczną redukcję liczby zwierząt wykorzystanych do doświadczeń.

Ogólne zasady funkcjonowania

Funkcjonowanie Stanowiska Metaboliczno-Telemetrycznego jest koordynowane przez mgr Krzysztofa Olszyńskiego, wydelegowanego przez kierownika Zakładu Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych, dr hab. Elżbietę Kompanowską-Jezierską, prof. IMDiK PAN.

SMT prowadzi działalność usługową

Z usług SMT mogą korzystać pracownicy jednostek naukowych IMDiK PAN, a także pracownicy zewnętrznych jednostek badawczych.

Obejmuje ona:

  1. udostępnienie zautomatyzowanego, zintegrowanego zestawu do przewlekłych badań metabolicznych i telemetrycznych na małych zwierzętach laboratoryjnych (ABST) w pomieszczeniu z regulowaną dobą świetlną;

  2. chirurgiczne przygotowanie zwierząt przed doświadczeniem chronicznym: kaniulowanie naczyń, wszczepianie czujników telemetrycznych (opcjonalnie).

W ramach działalności usługowej SMT prowadzone są obowiązkowe szkolenia podstawowe z zakresu obsługi systemu ABST. Jedynie osoby, które odbędą i pozytywnie zaliczą stosowne szkolenie zostaną wpisane na listę użytkowników i będą mogły korzystać z urządzeń, pozostając pod nadzorem pracownika SMT. Terminy szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania ustalane będą według potrzeb.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i rozporządzeniami SMT oraz przepisami BHP dotyczącymi SMT oraz obowiązującymi w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Oświadczenie użytkownika zawiera także pozwolenie jego opiekuna/osoby finansującej na samodzielną pracę w SMT oraz akceptację cennika.

 

Cennik

Użytkowanie systemu ABST wiąże się z następującymi kosztami:

  1. Koszty szkolenia – szkolenie z użytkowania systemu ABST odbywa się w grupach maksymalnie 4-osobowych. Koszt szkolenia – 500 PLN za jeden dzień szkolenia za grupę.  Możliwy jest wybór pomiędzy dwoma poziomami szkolenia: szkolenie w zakresie podstawowym trwa jeden dzień (5 godz.), szkolenie obejmujące podstawowe i szersze aspekty działania aparatury trwa dwa dni (2x 5 godz.).

  2. Koszty mediów przeliczane są na czas użytkowania pojedynczej klatki metabolicznej. Ponieważ w każdym miesiącu zużycie energii elektrycznej i innych mediów jest różne, koszt użytkowania jednej klatki przez dobę oscyluje w granicach 1,60 PLN.

  3. Koszty materiałów zużywalnych – wszelkie materiały zużywalne wszyscy użytkownicy zobowiązani są zapewnić sobie we własnym zakresie. W przypadku zużywalnych elementów systemu ABST (kaniule, dreny, obroże dla zwierząt, igły, adaptory) służymy pomocą w przygotowaniu zamówień.

 

Kontakt (rezerwacja pomieszczeń)

Osoby zainteresowane korzystaniem z systemu ABST powinny dokonać wcześniejszego zgłoszenia chęci przeprowadzenia badań. Ostateczne terminy badań będą uzgadniane indywidualnie. Informacje o dostępności pomieszczeń, jak i wszelkie inne, uzyskać można pod adresem e-mail i pod numerami telefonów:

mgr Krzysztof H. Olszyński

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 621 (pokój B-725)

tel. 22 60 86 593 (pomieszczenia SMT, pokój Z-013)