Konkurs na stanowisko asystenta

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta


MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: neurochemia

DATA OGŁOSZENIA: 15.10.2012 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.10.2012 r.

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, choroby neurodegeneracyjne, biologia molekularna, białka amyloidogenne, hodowla komórkowa, badania in vitroin vivo.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

TEMATYKA prowadzonych badań dotyczy molekularnych procesów odpowiedzialnych za starzenie się mózgu oraz patomechanizm chorób neurodegeneracyjnych, przede wszystkim choroby Parkinsona. Badania zmierzają do opracowania nowych strategii terapeutycznych oraz wyselekcjonowania związków cytoprotekcyjnych przeciwdziałających obumieraniu neuronów w chorobach neurodegeneracyjnych. Najbliższe badania dotyczyły będą znaczenia cząstek mikroRNA (miRNA) w patomechanizmie choroby Parkinsona.

OPIS CZYNNOŚCI W RAMACH STANOWISKA PRACY:

 • Samodzielne planowanie i wykonywanie prac badawczych oraz uczestniczenie w pracach zleconych przez przełożonych:

- Prowadzenie hodowli komórkowych

- Badania na zwierzętach laboratoryjnych (gryzonie) w modelach chorób neurodegeneracyjnych, w tym: wykonywanie testów behawioralnych, wykonywanie iniekcji, dekapitowanie zwierząt

- Badania z użyciem metod histologicznych i immunohistochemicznych (barwienia i ocena preparatów)

- Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna

- Stosowanie metod radiochemicznych oraz spektrofoto- i spektrofluorymetrycznych

- Analiza białek metodami biochemicznymi, elektroforeza, Western blot, ELISA - - Izolacja DNA i RNA, PCR, RT-PCR, Real–time PCR

- Cytometria przepływowa

 • Analiza i opisywanie wyników badań (wskazana znajomość oprogramowania Lucia, Heugens, TotalLAB, GraphPad Prism)
 • Publikowanie wyników badań w formie wystąpień konferencyjnych i publikacji w pismach naukowych (polskojęzycznych i anglojęzycznych)
 • Nieustanne poszerzanie wiedzy z dziedziny neurochemii, a zwłaszcza w zakresie dotyczącym prowadzonych badań
 • Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe
 • Nadzór nad pracownią hodowli komórkowych, w tym m.in.:

- Kontrola zaopatrzenia w odczynniki niezbędne do utrzymania hodowli

- Kontrola warunków technicznych utrzymania hodowli (np. gazy, inkubatory)

- Nadzór nad bankiem komórek

- Nadzór nad sprzętem znajdującym się w pracowni (mikroskopy, CellCounter, NanoDrop)

 • Prowadzenie praktyk studenckich, nadzór i pomoc w prowadzeniu badań przez magistrantów
 • Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy
 • Przygotowywanie i przedstawianie prac badawczych w formie wykładów na seminariach

 

WYMAGANIA:

 • Stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej uzyskany nie wcześniej niż w 2010 roku
 • Wiedza z zakresu neurochemii ze szczególnym uwzględnieniem patomechanizmów chorób neurodegeneracyjnych
 • Udokumentowany dorobek naukowy:, co najmniej dwie publikacje w czasopismach recenzowanych, w których kandydat(ka) jest pierwszym lub korespondencyjnym autorem.
 • Biegła znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w realizacji grantów naukowo-badawczych jako kierownik lub główny wykonawca
 • Udokumentowane, co najmniej jedną publikacją doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem hodowli komórek zwierzęcych
 • Umiejętność przygotowywania frakcji podkomórkowych oraz synaptosomów i synaptoneurosomów.
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi ( gryzonie) Praktyczna znajomość technik biologii molekularnej takich jak izolacja DNA i RNA, RT-PCR, Real-Time PCR, elektroforeza w żelu poliakrylamidowym i agarozowym oraz Western blotting
 • Praktyczna znajomość technik cytologicznych takich jak metody immunocytochemiczne i histochemiczne, obrazowanie komórek w mikroskopie konfokalnym, cytometria przepływowa
 • Praktyczna znajomość technik spektrofotometrycznych i spektrofluorymetrycznych.
 • Praktyczna znajomość techniki wykonywania testów behawioralnych
 • Znajomość pakietu MS Office, CorelDraw, GraphPad Prism, Total-Lab
 • Ustawiczne poszerzanie wiedzy z zakresu neurochemii i biologii molekularnej, udział w sympozjach, prezentacja wyników badań
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:

- Pracę w zespole badawczym, w atmosferze sprzyjającej dalszemu rozwojowi naukowemu

- Zdobycie dodatkowej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie badań z zakresu neurochemii

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne) w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 31.10.2012 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.11.2012 r.

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883)”