Ogłoszenie o pracy na stanowisko adiunkta i asystenta w Pracowni Nurogenetyki

OGŁOSZENIE 1

Pracownia Neurogenetyki

w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje kandydatów na

stanowisko asystenta

 

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia, biotechnologia

DATA OGŁOSZENIA: 15.11.2012 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2012 r.

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, genetyka, neurodegeneracja, choroba Alzheimera

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania:

- Tytuł magistra w dziedzinie biologii lub biotechnologii

- Bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej (izolacja DNA i RNA, RT-PCR, Real-time PCR, sekwencjonowanie, MLPA, Western blotting)

- Znajomość podstawowych technik statystycznych (Statistica, SPSS i in.)

- Pożądana znajomość technik hodowli komórkowych

- Otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej

- Co najmniej dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego

- Preferowane osoby posiadające opublikowane wyniki dotychczasowej pracy

 

Oferujemy:

- Pracę w zespole, w miłej atmosferze

- Możliwość rozwoju i poznawania nowych metod badawczych

- Możliwość szybkiego przygotowania doktoratu

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

- Analiza zmienności genetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi (AD, FTD, ALS, PD, dystrofie) i/lub zmienności związanej z osiąganiem wybitnych wyników sportowych.

- Analiza ekspresji genów i białek u osób z mutacjami sprawczymi i/lub z interesującymi wariantami polimorficznymi

- Analiza in silico wyników sekwencjonowania i genotypowania

- Analiza statystyczna wyników

- Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań.

- Uczestnictwo w konferencjach naukowych, udział w przygotowywaniu publikacji

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne) w sekretariacie IMDIK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 31.12.2012 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2013 r.

 

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883)”

=-=

Kontakt: dr hab. Cezary Żekanowski prof. IMDiK PAN, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel : 22 608 64 85

 

 


 

 

OGŁOSZENIE 2

Pracownia Neurogenetyki

w Zespole Kliniczno-Badawczym Chorób Zwyrodnieniowych CUN

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje kandydatów na

stanowisko adiunkta

(w pełnym lub niepełnym wymiarze zatrudnienia)

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia, biotechnologia

DATA OGŁOSZENIA: 15.11.2012 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2012 r.

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl

 

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, genetyka, neurodegeneracja, choroba Alzheimera

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania:

- Tytuł doktora (specjalność: biologia molekularna, genetyka, biochemia, biotechnologia)

- Bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej kwasów nukleinowych

- Pożądana znajomość technik biochemii białek i hodowli komórkowych

- Zaawansowana znajomość technik statystycznych

- Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej

- Znaczący dorobek publikacyjny w dziedzinie genetyki człowieka/ biologii molekularnej/biochemii

- Udokumentowany udział w pozyskiwaniu środków na badania naukowe

- Bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

- Pracę w zespole, w miłej atmosferze

- Możliwość rozwoju naukowego

- Możliwość zagranicznych wyjazdów specjalizacyjnych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

- Analiza zmienności genetycznej i epigenetycznej związanej z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz zmienności związanej z osiąganiem wybitnych wyników sportowych.

- Analiza ekspresji genów i białek, analiza in silico sekwencji DNA, analiza statystyczna wyników

- Wprowadzanie nowych metod i technik badawczych

- Aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na badania

- Kreatywność w określaniu nowych zadań badawczych w ramach Pracowni

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne) w sekretariacie IMDIK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 31.12.2012 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2013 r.

Prosimy o załączenie do przesłanej oferty oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883)”

 

Kontakt: dr hab. Cezary Żekanowski prof. IMDiK PAN, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel : 22 608 64 85