Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego PAN

ogłasza konkurs na zatrudnienie doktora biologii lub biotechnologii,

na stanowisku

asystenta

Pracowni Biologii Molekularnej IMDiK PAN,

do realizacji zadań statutowych Zespołu

oraz udziału w prowadzonych w Zespole projektach naukowych z dziedziny neurobiologii.

 

INSTYTUCJA: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

DATA OGŁOSZENIA: 15.03.2013

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2013

LINK DO STRONY: www.imdik.pan.pl.

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, biologia komórki, biologia molekularna, neurobiologia, mikroskopia konfokalna

 

WYMAGANE  KWALIFIKACJE:

Tytuł doktora w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnym;

Doświadczenie w pracy z hodowlą komórek linii ustalonych,  pierwotnych oraz skrawków organotypowych in vitro;

Bardzo dobra znajomość technik biologii molekularnej (m.in. izolacja białek z komórek i tkanek, ekstrakcją DNA i RNA, klonowaniem genów, PCR w czasie rzeczywistym, western blot);

Bardzo dobra znajomość mikroskopii konfokalnej;

Dobra znajomość metod wykorzystywanych w analizie genomu mitochondrialnego i bioenergetyki;

Mile widziana znajomość innych technik inżynierii genetycznej, cytometrii przepływowej, oraz doświadczenie w badaniach in vivo prowadzonych u gryzoni;

Bardzo dobra organizacja pracy;

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

Posiadanie publikacji z zakresu biologii medycznej;

OPIS CZYNNOŚCI W RAMACH STANOWISKA PRACY:

Prowadzenie badań w modelach in vitro i in vivo

Hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych

Transfekcja komórek przy użyciu DNA

Przygotowanie preparatów oraz analizy mikroskopowe, m.in. metodami konfokalnymi

Analiza ekspresji genów i białek

Przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach

Przygotowanie wniosków grantowych

 

OFERUJEMY:

Pracę w zespole

Rozwój naukowy i nowe doświadczenia w badaniach udziału mitochondriów w mechanizmach patologii układu nerwowego

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, spis publikacji, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDIK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Ul. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 31.03.2013 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do końca kwietnia 2013 r.