Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta i adiunkta

OGŁOSZENIE 1


Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego PAN

ogłasza konkurs na zatrudnienie

asystenta

w Zespole Kliniczno - Badawczym Epigenetyki Człowieka

 

Instytucja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 02 kwietnia 2013

Termin składania ofert: 16 kwietnia 2013

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2013

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, biologia molekularna, genetyka, epigenetyka, techniki wielkoskalowe.

Stanowisko asystenta swoimi zadaniami obejmuje, między innymi, prowadzenie pracy doświadczalnej in vitro oraz in vivo w zakresie proteomiki, genetyki i epigenetyki procesu starzenia, sporządzanie wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań, aktywne reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

Wymagania: Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN. Ponadto, pożądane są: doświadczenie z zakresu pracy badawczej na hodowlach komórkowych, praktyczna znajomość technik badawczych z zakresu biochemii i biologii molekularnej, kreatywność w formułowaniu hipotez badawczych oraz w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań. Kandydat powinien posiadać istotny dorobek publikacyjny, preferencyjnie w dziedzinie starzenia, jak również płynnie posługiwać się językiem angielskim.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

 

Składanie dokumentów

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, spis publikacji, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDIK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

Pokój D105 (parter)

 

Termin składania dokumentów: 16.04.2013 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.04.2013 r.

 


 

OGŁOSZENIE 2


Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego PAN

ogłasza konkurs na zatrudnienie

adiunkta

w Zespole Kliniczno - Badawczym Epigenetyki Człowieka

 

 

Instytucja: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 02 kwietnia 2013

Termin składania ofert: 16 kwietnia 2013

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2013

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, biologia molekularna, genetyka, epigenetyka, techniki wielkoskalowe.

Stanowisko adiunkta swoimi zadaniami obejmuje, między innymi prowadzenie pracy doświadczalnej in vitro oraz in vivo w zakresie proteomiki, genetyki i epigenetyki procesu starzenia, współpracę naukową z młodszymi pracownikami nauki, sporządzanie wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań, aktywne reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.

 

Wymagania: Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN. Ponadto, konieczne są: stopień doktora, praktyczna znajomość technik badawczych z zakresu biochemii i biologii molekularnej, doświadczenie z zakresu pracy badawczej na hodowlach komórkowych, istotny dorobek publikacyjny (preferowane publikacje w pismach z listy ISI z wysokim IF, publikacje z pierwszym autorstwem) preferencyjnie w dziedzinie starzenia lub/i technik wielkoskalowych, doświadczenie w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań, kreatywność w formułowaniu hipotez badawczych oraz umiejętność pracy w zespole. Kandydat powinien płynnie posługiwać się językiem angielskim.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

 

Składanie dokumentów

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (list motywacyjny, CV, spis publikacji, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDIK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5,

02-106 Warszawa

pokój D105 (parter)

 

Termin składania dokumentów : 16.04.2013 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.04.2013 r.