Rozprawy doktorskie w IMDiK PAN

Dnia 8 maja 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyły się 3 publiczne obrony rozpraw doktorskich: mgr inż. Anny Leśniak, mgr Krzysztofa Olszyńskiego i mgr Anny Jabłońskiej.

 

 

mgr inż. biotechnologii Anna Agata Leśniak

"Analiza efektu przeciwbólowego nowych analogów neuropeptydów w mysim modelu bólu nowotworowego".

Promotor: prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski

Zawiadomienie o obronie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2

 

mgr biotechnologii Krzysztof Hubert Olszyński

"Modyfikacja czynności i struktury nerki w zależności od podaży sodu - udział wybranych elementów macierzy zewnątrzkomórkowej"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

Zawiadomienie o obronie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2

 

mgr biologii Anna Małgorzata Jabłońska

"Transplantacja ludzkich progenitorów neuralnych krwi pępowinowej do mózgu szczura po uszkodzeniu ouabaią: wzajemne oddziaływanie komórek dawcy i biorcy."

Promotor: prof. dr hab. Barbara Łukomska

Zawiadomienie o obronie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2