Rozprawa doktorska mgr Eleny Sinkiewicz-Darol

Dnia 13 czerwca 2013 roku o godz. 10.45 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Eleny Sinkiewicz-Darol pt.: ”Udział czynnika genetycznego w zmienności fenotypowej choroby Charcot-Marie-Tooth".

 

 

Promotor: Prof. dr hab. med. Andrzej Kochański
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Bal oraz Prof. dr hab. med. Lech Korniszewski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)