Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

asystenta

w Zespole Kliniczno-Badawczym Chirurgii Transplantacyjnej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 28.06.2013 r.

Termin składania ofert: 12.07.2013 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent

 

Od kandydata oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego – biolog, specjalność – biologia molekularna/ biologia medyczna.
 • Mile widziana osoba z tytułem naukowym doktora.
 • Min. dwuletniego doświadczenia na wskazanym stanowisku pracy w laboratorium genetycznym.
 • Doświadczenia w prowadzeniu badań w zakresie genomiki.
 • Znajomości technik biologii molekularnej (izolacji kwasów nukleinowych oraz białek, projektowania staterów, reakcji PCR [reakcja klasyczna, nested-PCR, ARMS-PCR, tetra-primer ARMS-PCR, multipleks PCR, PCR in situ, PCR-RFLP], rozdziału elektroforetycznego w żelach agarozowych oraz poliakrylamidowych, sekwencjonowania bezpośredniego, techniki ELISA, podstaw hodowli komórkowych) , analizy bioinformatycznej danych genetycznych.
 • Umiejętności korzystania z genetycznych baz danych.
 • Motywacji do pracy naukowej, umiejętności realizowania badań naukowych
  i upowszechniania ich wyników.
 • Udokumentowanego dorobku naukowego prezentującego umiejętności realizowania badań naukowych (publikacje, udział w konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym, udział w projektach badawczych) kursów, działalności dydaktycznej.
 • Sporządzania wniosków o finansowanie badań oraz raportów z prowadzonych badań.
 • Aktywnego reprezentowania Zespołu na konferencjach naukowych oraz przygotowanie prac do publikacji w pismach z listy ISI.
 • Znajomości pakietu MS Office oraz programów specjalistycznych z zakresu analizy bioinformatycznej/statystycznej.
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
 • Samodzielności i umiejętności dobrej organizacji pracy własnej, zarządzania czasem.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w prestiżowym Instytucie badawczym.
 • Możliwość stałego dokształcania - intensywnego rozwoju zawodowegoi naukowego pod opieką uznanych autorytetów.
 • Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN.

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 12.07.2013 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2013 r.