Obrona rozprawy doktorskiej - 11.09.2013

Dnia  11 września 2013 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Anny Strasz

 

 

mgr biologii Anna Strasz:

"Ocena nieinwazyjnych metod badania aktywności współczulnego układu  nerwowego u ludzi na podstawie reakcji układu krążenia na wysiłek  statyczny i niedokrwienie powysiłkowe"

Promotor: Dr hab. inż. Gerard Cybulski
Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska oraz Dr hab. Rafał Baranowski

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)