Rozprawa doktorska mgr Justyny Antosiewicz-Pytka

Dnia 6 listopada 2013 roku o godz. 11 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr ochrony środowiska Justyny Antosiewicz-Pytka pt.: "Rola żelaza w mechanizmach działania kłębków szyjnych."

 

 

 

Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Pokorski

Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe oraz Prof. dr hab. Maria E. Sobaniec-Łotowska

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

 

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie pol/en (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)