Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Nurotoksykologii

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta

(w pełnym wymiarze zatrudnienia)

do Zakładu Neurotoksykologii

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt  (w pełnym wymiarze zatrudnienia)

Dyscyplina naukowa: biologia, biotechnologia

Data ogłoszenia: 29.11.2013 r.

Termin składania ofert: 13.12.2013 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

 

Słowa kluczowe: adiunkt, encefalopatia wątrobowa, toksyczność amoniaku, interakcja astrocyt-neuron, receptory aminokwasów pobudzających, białka transportowe, stres oksydacyjno-nitracyjny

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania: Kandydatom w postępowaniu konkursowym stawia się wymagania konieczne określone w regulaminie Komisji ds. Kadry Naukowej IMDiK PAN. Ponadto, konieczne są:

 

 • tytuł doktora w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnym
 • udokumentowany dorobek naukowy, prezentujący umiejętności realizowania badań naukowych:

- istotny dorobek publikacyjny w dziedzinie neurochemii i oddziaływania toksyn na  ośrodkowy układ nerwowy; co najmniej trzy publikacje w czasopismach recenzowanych, w których kandydat(ka) jest pierwszym autorem oraz co najmniej   jedna praca opublikowana po obronie pracy doktorskiej

- aktywny udział w konferencjach o charakterze krajowym i międzynarodowym
(plakaty i wystąpienia ustne)

- uczestnictwo w kursach/szkoleniach

 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowo-badawczych i ich realizacji jako kierownik lub główny wykonawca
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:

- prowadzenia hodowli komórek linii ustalonych i pierwotnych

- technik biologii molekularnej(m.in. izolacja białek z komórek i tkanek, ekstrakcja
DNA i RNA, PCR w czasie rzeczywistym, western blot)

- mikroskopii konfokalnej

- badań in vivo prowadzonych na modelach zwierzęcych (małe zwierzęta
laboratoryjne)

- stosowania metod radiochemicznych oraz spektrofoto- i spektrofluorymetrycznych

- mile widziana znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy
użyciu DNA i RNA; systemu transgenezyCre/lox), cytometrii przepływowej

 • bardzo dobra i udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i dobra organizacja pracy laboratoryjnej

Od kandydata oczekujemy:

 • stałego analizowania piśmiennictwa
 • umiejętności stawiania hipotez badawczych, samodzielnego projektowania badań naukowych
 • samodzielnego wykonywania badań naukowych i umiejętności kierowania takimi badaniami poprzez ich planowanie, koordynację i ocenę ich wykonania
 • jakościowej i ilościowej analizy wyników, formułowania wniosków i weryfikowania hipotez badawczych zgodnie z zasadami prawidłowej metodyki badawczej
 • przygotowywanie publikacji w języku angielskim o standardzie usprawiedliwiającym wysyłanie do czasopism z listy filadelfijskiej
 • ubiegania się o środki finansowe poprzez zgłaszanie projektów badawczych

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • Prowadzenie badań w modelach in vitro i in vivo
 • Hodowla komórek pierwotnych i linii komórkowych
 • Transfekcja komórek przy użyciu DNA
 • Przygotowanie preparatów oraz analizy mikroskopowe, m.in. metodami konfokalnymi
 • Analiza ekspresji genów i białek
 • Przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • Przygotowywanie wniosków grantowych

Oferujemy:

- Pracę w zespole, w miłej atmosferze

- Możliwość rozwoju naukowego

- Możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych

 

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter)

ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 13.12.2013 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2013 r.

Kontakt: Prof. Jan Albrecht, Kierownik Zakładu Neurotoksykologii; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.