Rozprawa doktorska mgr Kai Kasarełło

Dnia 27 lutego 2014 roku  o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kai Kasarełło pt: "Wpływ antygenów mieliny podawanych drogą pokarmową na zmiany neurologiczne i neuroimmunologiczne w modelu zwierzęcym stwardnienia rozsianego"

 

Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej W. Lipkowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Grażyna Korczak-Kowalska oraz Prof. dr hab. Jolanta H. Kotlińska

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie pl (.doc)

Streszczenie eng (.doc)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)