Obrony rozpraw doktorskich w IMDiK PAN

Dnia 27 marca 2014 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbyły się dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich: g. 10:00 mgr biotechnologii Patrycji Kleczkowskiej pt: "Analogi hybrydowe opioid-neurotensyna jako nowe potencjalne analgetyki w leczeniu bólu ostrego” oraz o godz. 11:30 mgr biologii Marty Aleksandrowicz pt: "Wpływ hipoosmolarnej hiponatremii na regulację napięcia tętnicy środkowej mózgu szczura".

 

mgr Patrycja Kleczkowska

Promotor: Prof. dr. hab. Andrzej W. Lipkowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk i dr hab. Wojciech Kamysz

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie pl (.doc)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

 

mgr Marta Aleksandrowicz

Promotor: Dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Malinowska i dr hab. Urszula Mackiewicz

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie pl (.doc)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)