Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta 

w Zakładzie Fizjologii Stosowanej

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa: medycyna

Data ogłoszenia: 21.07.2014 r.

Termin składania ofert: 04.08.2014 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: adiunkt, fizjologia stosowana, choroby wewnętrzne, kardiologia, wysiłki fizyczne.

Tematyka prowadzonych badań dotyczy mechanizmów adaptacji organizmu do wysiłków fizycznych oraz wpływu aktywności ruchowej i czynników środowiskowych na neurohormonalne, metaboliczne i krążeniowe reakcje na wybrane bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i chorych.

.Od kandydata wymagamy:

 • Wykształcenia medycznego (II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych)
 • Posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
 • Udokumentowanego dorobku naukowego
 • Znajomości języka angielskiego

Od kandydata oczekujemy:

 • Umiejętności samodzielnego planowania i wykonywania prac badawczych
 • Doświadczenia w badaniach prowadzonych u ludzi w szczególności podczas wysiłków fizycznych, dynamicznych i statycznych
 • Umiejętności wykonywania i odczytów zapisów EKG oraz badań USG serca
 • Umiejętności wykonywania pomiarów i odczytów zapisów polikardiograficznych, HRV oraz objętości wyrzutowej serca (reografia)
 • Ocena wydolności fizycznej organizmu (pomiary VO2max)
 • Znajomości metod biochemicznych oznaczania hormonów i metabolitów
 • Umiejętności analizy i opisywania wyników badań, publikowania wyników badań w formie wystąpień konferencyjnych i publikacji w pismach naukowych (polskojęzycznych i anglojęzycznych)
 • Gotowości pozyskiwania funduszy na badania naukowe w formie grantu
 • ·      Znajomości pakietu MS Office, CorelDraw,

Oferujemy:

 • Pracę w zespole badawczym, w atmosferze sprzyjającej dalszemu rozwojowi naukowemu

Prosimy o załączenie do aplikacji oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”

 

Składanie dokumentów: 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów (CV, list motywacyjny, spis osiągnięć naukowych, listy rekomendacyjne, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN oraz przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

ul. A. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

Termin składania dokumentów:  04.08.2014 r.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.08.2014 r.