IMDiK PAN nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

IMDiK PAN nagrodzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 W dniach 24-25 marca 2016 w Centrum Nauki Kopernik odbyła się XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 roku. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy RP, Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

 

Podczas oficjalnej gali otwierającej wystawę wicedyrektor IMDiK PAN prof. dr hab. Andrzej Ziemba, na zaproszenie organizatorów, wygłosił przemówienie o roli Instytutu w rozwijaniu innowacji oraz o wartości współpracy nauki z biznesem w aspekcie prowadzenia badań naukowych i ich wdrażania. Dyrektor odebrał także nagrodę Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina przyznaną Instytutowi za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki oraz wybitne osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2015. Nagrodęwręczył Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński.

 

 

Instytut wspierał i aktywnie brał udział w pracach nad wieloma wynalazkami. Część z nich była rozwijana w Mazowieckim Klastrze Peptydowym oraz Klastrze Leczenia Bólu. We współpracy z partnerami klastrów IMDiK PAN prezentował rezultaty tych prac na wystawach wynalazków. Przedstawione wyniki spotykały się z uznaniem ekspertów wchodzących w skład międzynarodowych Jury.

 

Specjalną nagrodę (Ambasadora Innowacji 2015) przyznano na wystawie rozwijanemu wynalazkowi: „Nowe peptydomimetyki redukujące efekty uboczne przyjmowania morfiny”, który  w 2015 roku zdobył Grand Prix i nagrodę Platynową w kategorii medycyna na wystawie INTARG oraz nagrodę Award of Excellence na wystawie INPEX w USA.

 

 

Więcej o wystawie i nagrodach można przeczytać pod linkiem:

http://www.haller.pl