Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU dla dr Magdaleny Cieślik

Dr Magdalena Cieślik z Zakładu Komórkowej Transdukcji Sygnału IMDiK PAN została tegoroczną laureatką nagrody im. Tadeusza Browicza, przyznawanej przez Wydział V Lekarski Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Tadeusz Browicz, odkrywca pałeczki duru brzusznego, w latach 1894-1895 był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Wyróżnienie zostało przyznane za cykl pięciu prac obejmujących nowatorskie badania molekularnych mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych. Badania dotyczą znaczenia polimerazy poli(ADP-rybozy) (PARP) oraz kinaz sfingozyny (SphKs) w procesie obumierania komórek w stresie oksydacyjnym i genotoksycznym w modelach chorób neurodegeneracyjnych.