Rekrutacja uzupełniająca 2016/2017

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN ogłasza nabór uzupełniający na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/17 w zakresie medycyny i biologii medycznej

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/rekrutacja