Granty NCN 2016

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe
projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 15 marca 2016 roku.


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Nazwa  

programu

Przyznane środki 

na 

realizację

 grantu

Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1

 w regulacji ekspresji astrocytarnego 

transportera glutaminy SN1:wpływ jonów

 amonowych i interakcji astrocyt-neuron.

mgr Katarzyna Anna

 Dąbrowska

PRELUDIUM

150 000

Udział glutaminianergicznego receptora

 NMDA w mechanizmach 

neurotoksyczności nanocząstek 

srebra w modelu in vivo.

dr hab. Lidia Marta 

Strużyńska

OPUS

689 000

 Konsorcjum z Centrum Zdrowia Dziecka

Zaprojektowanie i ocena wielogenowej 

sygnatury transkrypcyjnej dla celów 

diagnostyki molekularnej guzów

mózgu u dzieci.

dr hab. Anna Maria

 Łastowska 

OPUS

1 183 900