Obrona rozprawy doktorskiej 21 września 2017 p. mgr farmacji Joanny Motyl

Dnia  21 września 2017 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farmacji Joanny Motyl.

 

 

 

mgr farmacji Joanna Motyl

"Znaczenie kinazy sfingozyny-1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji."

Promotor: Prof. dr hab. Joanna Sttrosznajder
Recenzenci: Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel oraz dr hab. Elżbieta Lorenc-Koci

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)