Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farmacji Joanny Skalskiej

Dnia  25 październikaa 2017 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr farmacji Joanny Skalskiej.

 

 

 

"Badanie prooksydacyjnego potencjału nanocząstek srebrowych w mózgu szczura w modelu przewlekłego narażenia."

Promotor: dr hab. Lidia Strużyńska
Recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska oraz Prof. dr hab. Bogumiła Pilarczyk

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)