Międzynarodowa Konferencja Naukowa ...

W dniach 08-09 grudnia 2017 w Warszawie w hotelu Sheraton odbędzie się w bilateralna Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Komórki macierzyste – badania i leczenie” oraz „Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”,

organizowana przez Komitet Nauk Neurologicznych PAN oraz Fundację „Akogo?”. Celem planowanej konferencji jest upowszechnienie działalności jednostek naukowych i szpitalnych zajmujących się zastosowaniem komórek macierzystych w terapiach związanych z ośrodkowym układem nerwowym. W czasie konferencji zostaną zaprezentowane i przedyskutowane bieżące osiągnięcia dotyczące wykorzystywania komórek macierzystych na etapie przedklinicznym i klinicznym w Polsce i wiodących ośrodkach zagranicznych. W tym roku będziemy gościć czołowych badaczy m.in. z Japonii, USA, Argentyny, Niemiec i Polski.

Zapraszamy na stronę Konferencji: http://www.akogo.pl/konferencja/pl