GRANTY NCN KONKURS 03/2017

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania

w ramach konkursów ogłoszonych w dniu 15 marca 2017 roku: OPUS 13, PRELUDIUM 13.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-11-15-opus13-preludium13

 

Kierownik projektu Tytuł projektu Nazwa 
programu
Panel

Przyznane

środki w zł
dr hab. Agata Adamczyk

Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od receptorów zewnątrzkomórkowych nukleozydów i nukleotydów w dysfunkcji synaps w autyzmie.

OPUS NZ4 998 390
dr Dawid Walerych Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie szlaków molekularnych regulowanych przez proteasom w chorobach nowotworowych człowieka. OPUS NZ5 1 293 600
dr hab. Leszek Dobrowolski Rola interakcji między receptorami purynowymi P1 i biodostępnością tlenku azotu w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym. OPUS NZ5 573 400
prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka wielopostaciowego. OPUS NZ7 961 230
dr hab. Monika Paulina Szeliga Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma). OPUS NZ7 602 700