Obrona rozprawy doktorskiej 30 listopada 2017 p. mgr Jakuba Fichny

Dnia  30 listopada 2017 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biotechnologii Jakuba Piotra Fichny.

 

 

 

mgr biotechnologii Jakub Piotr Fichna

"Identyfikacja i kompleksowa charakterystyka podłoża genetycznego rzadkich miopatii i dystrofii mięśniowych w populacji polskiej"

Promotor: Prof. dr hab. Cezary Żekanowski
Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa Bartnik oraz dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadominie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)