Nagroda Naukowa Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Zespół Pani dr hab. Lidii Strużyńskiej otrzymał nagrodę Naukową Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk,

przyznaną uchwałą Wydziału V PAN z dnia 26 października 2017 roku za cykl publikacji pod tytułem:"Mechanizmy neurotoksycznego działania nanocząstek srebra".

SERDECZNIE GRATULUJEMY!