V Konferencja z cyklu„Komórki Macierzyste: Terapeutyczne Perspektywy w Schorzeniach Centralnego Układu Nerwowego”

W dniach 08-09 grudnia 2017 w Warszawie odbyła się bilateralna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komórki macierzyste – badania i leczenie” prowadzona przez Prof. M. Maksymowicza, Prof. K. Domańską-Janik i Prof. B. Machalińskiego, a organizowana wspólnie przez Komitet Nauk Neurologicznych PAN oraz Fundację „Akogo?” Ewy Błaszczyk.

 

W Konferencji wzięło udział ok. 300 uczestników. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań nad komórkami macierzystymi i ich zastosowaniem w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych przedstawili: Prof. Wojciech Maksymowicz (Polska), Prof. Alexei Verkhratsky (Wielka Brytynia), Prof. Eva Feldman (USA), Prof. Krystyna Domańska-Janik (Polska), Prof. Bogusław Machaliński (Polska), Prof. Mari Dezawa (Japonia), Dr Anna Sarnowska (Polska), Prof. Elżbieta Szczepanik (Polska), Prof. Gustavo Moviglia (Argentyna), Dr Wojciech Fortuna (Polska), Prof. Benedikt Berninger (Niemcy), Prof. Krzysztof Bankiewicz (USA), Prof. Nicholas Boulis (USA), Prof. Sean Savitz (USA), Prof. Evan Snyder (USA).
W programie Konferencji odbyła się również wizyta zaproszonych gości w Klinice Rehabilitacyjnej dzieci w śpiączce „Budzik” w Międzylesiu, będącej wynikiem unikalnej działalności publicznej Fundacji „Akogo”