Współpraca IMDiK z DHL

Bardzo dziękujemy za nakrętki plastikowe, których zbiórka trwa nieustannie i daje efekty w postaci przekazania pieniędzy pozyskanych z recyklingu na rzecz potrzebujących.

Informujemy , że nawiązaliśmy współpracę z Fundacją
DHL Dostrzegamy Innych Ludzi, której będziemy przekazywać zebrane w IMDiK
nakrętki.

link do strony fundacji:
https://www.facebook.com/FundacjaDHL
O fundacji