Obrona rozprawy doktorskiej 22 marca 2018 p. mgr Emanueli Barbary Pucko

Dnia  22 marca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny  Doświadczalnej i Klinicznej  im. Mirosława Mossakowskiego PAN odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr biologii Emanueli Barbary Pucko.

 

 

 

mgr biologii Emanuela Barbara Pucko

"Wrażliwość nowotworów glejopochodnych o niskim i wysokim stopniu złośliwości na cytotoksyczne działanie wybranych inhibitorów kinaz białkowych w warunkach in vitro"

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Matyja
Recenzenci: Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk oraz prof. dr hab. Waldemar Priebe

Z pracą i recenzjami można się zapoznać w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (.pdf)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)