Zakład Neurotoksykologii

Kierownik Zakładu:

dr hab. n. med. Magdalena Zielińska - 22 60 86 470;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat:

Dorota Rycko - 22 60 86 417;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Jan Albrecht - 22 60 86 617; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Monika Szeliga - 22 60 86 416; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Wojciech Hilgier - 22 60 86 441; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Marta Obara - Michlewska - 22 60 86 416; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Anna Czarnecka – 22 60 86 416; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Krzysztof Milewski -  22 60 86 416, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoranci:

mgr inż. Katarzyna Dąbrowska - 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Hepentrans)

mgr inż. Karolina Orzeł - 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Marek Pawlik - 22 60 86 441, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Krzysztof Borzęcki - 22 60 86 440

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

mgr Małgorzata Bogacińska-Karaś - 22 60 86 440; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inez Fręśko - 22 60 86 417; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Ewelina Majewska -  22 60 86 612; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (KNOW)

dr Mariusz Popek – 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (KNOW)

mgr Katarzyna Skowrońska – 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Harmonia 4)

 

Ogólny profil badawczy/przedmiot badań:

 • Mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża encefalopatii wątrobowej (EW).
 • Współdziałanie astrocytów, neuronów i komórek śródbłonka naczyń mózgowych w powstawaniu obrzęku mózgu towarzyszącego EW.

 • Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego (SON): udział glutaminy i amoniaku w indukcji SON.

 • Rola sygnalizacji komórkowej związanej z cyklicznym GMP i kanałów jonowych.

 • Glutamina a fenotyp glejaków  złośliwych: udział glutaminaz.

 

Aktualne projekty badawcze (granty realizowane i przyznane):

„ROLA ASTROCYTARNYCH receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytarnych szlaków sygnałowych.” Projekt PRELUDIUM 14 nr 2017/27/N/NZ3/02819, kierownik projektu: mgr Katarzyna Skowrońska (2018-2020)

"PEROKSYREDOKSYNY  JAKO POTENCJALNE CELE TERAPEUTYCZNE W LECZENIU GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO (GLIOBLASTOMA)."Projekt OPUS 13 nr 2017/25/B/NZ7/00388 kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga

"SZLAK SYGNAŁOWY ZWIĄZANY Z KINAZĄ BIAŁKOWĄ B W KOMÓRKACH GLIOBLASTOMA TRANSFEKOWANYCH GLUTAMINAZĄ TYPU WĄTROBOWEGO(GAB)". Projekt Preludium 12 nr 2016/23/N/NZ5/01428 kierownik projektu mgr inż. Ewelina Majewska (2017-2019)

"ROLA SYNTEZY GLUTAMINY W FAZIE INICJACJI PADACZKI SKRONIOWEJ W MODELU LITOWO-POLIKARPINOWYM U MŁODYCH SZCZURÓW : MECHANIZM POBUDZENIA SYNTETAZY GLUTAMINY"" Projekt Opus nr 2016/23/B/NZ4/03678, kierownik projektu prof. dr hab. Jan Albrecht(2017-2020)

"RECEPTOR FARNEZYLOWY X W MÓZGU - NOWY ELEMENT W PATOMECHANIZMIE OSTREJ ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ". Projekt Miniatura1 nr 2017/01/X/NZ4/00110, osoba realizująca dr Anna Czarnecka (2017-2018)

„UDZIAŁ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO SP1 W REGULACJI EKSPRESJI ASTROCYTARNEGO TRANSPORTERA GLUTAMINY SN1:WPŁYW JONÓW AMONOWYCH I INTERAKCJI ASTROCYT-NEURON." Projekt Preludium 11, nr 2016/21/N/NZ4/03759kierownik projektu mgr inż. Katarzyna Dąbrowska. (2017-2020)

„USZKODZENIE BARIERY KREW-MÓZG W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ: rola mikroRNA.” Projekt OPUS 10 nr DEC-2015/19/B/NZ4/01902, kierownik projektu: dr hab. Magdalena Zielińska (2016-2019)

 „ZMIANY W SKŁADZIE BIAŁKOWYM I WŁASNOŚCIACH ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH SYNAPSY GLUTAMATERGICZNEJ W MYSIM MODELU OSTREJ ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ: rola tkankowego czynnika wzrostu β1 (TGF β1).” Projekt Preludium 10 nr 2015/19/N/NZ5/02249, kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Popek (2016-2019)

"REGULACJA EKSPRESJI ASTROCYTARNEJ GLUTAMINAZY PRZEZ CZYNNIKI ZAPALNE W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ.” Projekt Preludium nr 2014/15/N/NZ5/03634, kierownik projektu mgr Krzysztof Milewski (2015 – 2017)

"UDZIAŁ TRANSPORTU GLUTAMINY W POJAWIANIU SIĘ OBRZĘKU MÓZGU I ZABURZEŃ FUNKCJI SYNAPSY GLUTAMINIANERGICZNEJ ZWIĄZANYCH Z ENCEFALOPATIĄ WĄTROBOWĄ." Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej “CORE”.  Pol-Nor/196190/26/2013, kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Albrecht (2013-2016)

"ROLA ASTROCYTARNYCH RECEPTORÓW NMDA W HIPERAMONEMICZNYM OBRZĘKU MÓZGU TOWARZYSZĄCYM ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ." Projekt Harmonia nr 2013/08/M/NZ3/00869, kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Albrecht (2013-2016)

"ROLA MÓZGOWEJ ASYMETRYCZNEJ DWUMETYLOARGININY (ADMA) W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ: MARKER, MEDIATOR CZY REGULATOR?" Projekt nr 2013/09/B/NZ4/00536M, kierownik projektu dr hab. Magdalena Zielińska (2014-2017)

"NOWE POCHODNE 1,3,4-THIADIAZOLI JAKO INHIBITORY KLUCZOWYCH ETAPÓW CYKLU GLUTAMINA-GLUTAMINIAN W KOMÓRKACH GLIOBLASTOMA." Projekt nr 2013/11/D/NZ7/00925, kierownik projektu: dr Monika Szeliga (2014-2017)

 

Współpraca:

 • Faculty of Life Science, University of Manchester, UK (Prof. Alexei Verkhratsky)

 • The Biotechnology Centre of Oslo, University of Oslo, Norway (Prof. Farrukh A. Chaudhry)

 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (Prof. Ursula Sonnewald )

 • Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences (Prof. Grzegorz Hess )

 • Faculty of Sciences, University of Málaga, Spain (Prof. Javier Marquez).

 • Instytut Medycyny Wsi, Lublin (prof. Waldemar A. Turski)

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • zestaw do HPLC firmy "Dionex"  z detektorem fluorescencyjnym, elektrochemicznym, autosamplerem i termostatem kolumn

 • zestaw do HPLC z detektorem fluorescencyjnym firmy Dionex

 • termocykler Biometra, 3 bloki (48 miejsc w każdym)

 • czytnik ELISA (Micrplate Reader - płytki 96-dołkowe) Bio-Rad; filtry: 415, 450, 480, 570, 595, 655, 750 nm

 • aparat do dokumentacji i analizy materiałów znakowanych chemiluminescencyjnie (np. Western-blot), fluorescencyjnie (np. bromek etydyny) i kolorymetrycznie, G-Box firmy Syngene.

 • aparat stereotaktyczny,zestaw do mikrodializy małych zwierząt laboratoryjnych

 • system do perfuzji ciągłej

 • aparat Brandel przystosowany do badań na hodowlach komórkowych

 • aparat do transfekcji komórek Lonza

 

Wybrane publikacje:

 • Skowrońska K, Obara-Michlewska M, Czarnecka A, Dąbrowska K, Zielińska M, Albrecht J. Persistent overexposure to N-methyl-D-aspartate (NMDA), calcium-dependently downregulates glutamine synthetase, aquaporin 4 and  Kir4.1 channel in mouse cortical astrocytes. Neurotox Res. (2018), DOI: 10.1007/s12640-018-9958-3
 • Czarnecka A, Aleksandrowicz M, Jasiński K, Jaźwiec R, Kalita K, Hilgier W, Zielińska M. Cerebrovascular reactivity and cerebral perfusion of rats with acute liver failure: role of L-glutamine and asymmetric dimethylarginine in L-arginine-induced response. J Neurochem. (2018 Aug 27) doi: 10.1111/jnc.14578. [Epub ahead of print]
 • Dąbrowska K, Albrecht J, Zielińska M. Protein kinase C-mediated impairment of glutamine outward transport and SN1 transporter distribution by ammonia in mouse cortical astrocytes. Neurochem Int. 2018 Sep;118:225-232. doi: 10.1016/j.neuint.2018.07.001.

 • Dąbrowska K, Skowrońska K, Popek M, Obara-Michlewska M, Albrecht J, Zielińska M. Roles of glutamate and glutamine transport in ammonia neurotoxicity: state of the art and question marks. Endocrine Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets, 2017, doi:10.2174/1871520618666171219124427
 • Obara-Michlewska M, Ding F, Popek M, Verkhratsky A, Nedergaard M, Zielinska M, Albrecht J. Interstitial ion homeostasis and acid-base balance are maintained in oedematous brain of mice with acute toxic liver failure. Neurochem Int. 2018 May 14. pii: S0197-0186(18)30020-2. doi: 10.1016/j.neuint.2018.05.007
 • Popek M, Bobula B, Sowa J, Hess G, Polowy R, Filipkowski RK, Frontczak-Baniewicz M, Zabłocka B, Albrecht J, Zielińska M: Cortical Synaptic Transmission and Plasticity in Acute Liver Failure Are Decreased by Presynaptic Events. Mol Neurobiol. 2017 Jan 23. doi: 10.1007/s12035-016-0367-4. [Epub ahead of print]
 • Milewski K, Bogacińska-Karaś M, Fręśko I, Hilgier W, Jaźwiec R, Albrecht J, Zielińska M: Ammonia Reduces Intracellular Asymmetric Dimethylarginine in Cultured Astrocytes Stimulating Its y⁺LAT2 Carrier-Mediated Loss. Int J Mol Sci. 2017 Nov 2;18(11). pii: E2308. doi: 10.3390/ijms18112308.
 • Majewska E, Rola R, Barczewska M, Marquez J, Albrecht J, Szeliga M: Transcription factor GATA3 expression is induced by GLS2 overexpression in a glioblastoma cell line but is GLS2-independent in patient-derived glioblastoma. J Physiol Pharmacol. 2017 Apr;68(2):209-214.
 • Zielińska M, Aschner M Enthusiasm scientifically oriented: the Preface  for the Special Issue Dedicated to Jan Albrecht. Neurochem Res. 2017 Mar;42(3):711-712. doi: 10.1007/s11064-016-2164-x.
 • Czarnecka A, Milewski K, Zielińska M.Asymmetric Dimethylarginine and Hepatic Encephalopathy: Cause, Effect or Association? Neurochem Res. 2017 Mar;42(3):750-761. doi: 10.1007/s11064-016-2111-x.
 • Majewska E, Szeliga M. AKT/GSK3β Signaling in Glioblastoma. Neurochem Res. 2017 Mar;42(3):918-924. doi: 10.1007/s11064-016-2044-4.
 • Czarnecka A, Milewski K, Jaźwiec R, Zielińska M: Intracerebral Administration of S-Adenosylhomocysteine or S-Adenosylmethionine Attenuates the Increases in the Cortical Extracellular Levels of Dimethylarginines Without Affecting cGMP Level in Rats with Acute Liver Failure. Neurotox Res. 2017 Jan;31(1):99-108. doi: 10.1007/s12640-016-9668-7.
 • Zielińska M, Dąbrowska K, Hadera MG, Sonnewald U, Albrecht J; System N transporters are critical for glutamine release and modulate metabolic fluxes of glucose and acetate in cultured cortical astrocytes: changes induced by ammonia J. Neurochem. 2016 136:2, 329–338.
 • Milewski K, Hilgier W, Fręśko I, Polowy R, Podsiadłowska A, Zołocińska E, Grymanowska AW, Filipkowski RK, Albrecht J, Zielińska M: Carnosine Reduces Oxidative Stress and Reverses Attenuation of Righting and Postural Reflexes in Rats with Thioacetamide-Induced Liver Failure. Neurochem Res 2016 Feb;41(1-2):376-84. doi: 10.1007/s11064-015-1821-9.
 • Szeliga M, Ćwikła J, Obara-Michlewska M, Cichocki A, Albrecht J. Glutaminases in slowly proliferating gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms/tumors (GEP-NETs): Selective overexpression of mRNA coding for the KGA isoform. Exp Mol Pathol. 2016 Feb;100(1):74-8. doi: 10.1016/j.yexmp.2015.11.017.
 • Szeliga M, Różycka A, Jędrak P, Barańska S, Janik P, Jamrozik Z, Albrecht J. Expression of RNAs Coding for Metal Transporters in Blood of Patients with Huntington's Disease. Neurochem Res. 2016 Feb;41(1-2):101-6. doi: 10.1007/s11064-015-1737-4.
 • Szeliga M, Bogacińska-Karaś M, Kuźmicz K, Rola R, Albrecht J. Downregulation of GLS2 in glioblastoma cells is related to DNA hypermethylation but not to the p53 status. Mol Carcinog. 2016 Sep;55(9):1309-16. doi: 10.1002/mc.22372. praca oryginalna.
 • Albrecht J, Zielińska M. Mechanisms of Excessive Extracellular Glutamate Accumulation in Temporal Lobe Epilepsy. Neurochem Res. 2017 Jun;42(6):1724-1734. doi: 10.1007/s11064-016-2105-8.
 • Milewski K, Oria M. What we know: the inflammatory basis of hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis (2016) 31:1239–1247. DOI 10.1007/s11011-015-9740-7.
 • Jęśko H, Wilkaniec A, Cieślik M, Hilgier W, Gąssowska M, Lukiw WJ, Adamczyk A1.Altered Arginine Metabolism in Cells Transfected with Human Wild-Type Beta   Amyloid Precursor Protein (βAPP).  Curr Alzheimer Res. (2016) 13(9):1030-9.
 • M. Zielińska, K. Milewski, M. Skowrońska, A. Gajos, E. Ziemińska, A. Beręsewicz, J. Albrecht . Induction of iNOS expression in ammonia-exposed cultured astrocytes is coupled to increased arginine transport by upregulated y+ LAT2 transporter. J. Neurochem. 2015 Dec;135(6):1272-81. doi: 10.1111/jnc.13387.
 • E. Zieminska, A. Stafiej, B. Toczylowska B, J. Albrecht, JW. Łazarewicz. Role of Ryanodine and NMDA Receptors in Tetrabromobisphenol A-Induced Calcium Imbalance and Cytotoxicity in Primary Cultures of Rat Cerebellar Granule Cells. Neurotox Res. 2015 Oct;28(3):195-208. doi: 10.1007/s12640-015-9546-8.
 • K. Milewski, W. Hilgier, J. Albrecht, M. Zielińska. The dimethylarginine (ADMA)/nitric oxide pathway in the brain and periphery of rats with thioacetamide-induced acute liver failure: Modulation by histidine. Neurochem. Int. 2015 Sep;88:26-31. doi: 10.1016/j.neuint.2014.12.004.
 • J. Ruszkiewicz, J. Albrecht. Changes of the Thioredoxin System, Glutathione Peroxidase Activity and Total Antioxidant Capacity in Rat Brain Cortex During Acute Liver Failure: Modulation by L-histidine. Neurochem Res. 2015 Feb;40(2):293-300. doi:10.1007/s11064-014-1417-9.
 • M. Szeliga, J. Albrecht. Opposing roles of glutaminase isoforms in determining glioblastoma cell phenotype. Neurochem. Int. 2015 Sep;88:6-9. doi: 10.1016/j.neuint.2014.11.004.
 • J. Ruszkiewicz, J. Albrecht. Changes in the mitochondrial antioxidant systems inneurodegenerative diseases and acute brain disorder. Neurochem. Int. 2015, 88:66-72. doi: 10.1016/j.neuint.2014.12.012.
 • M. Obara-Michlewska, J. Ruszkiewicz, M. Zielińska, A. Verkhratsky, J. Albrecht: Astroglial NMDA receptors inhibit expression of Kir4.1 channels in glutamate-overexposed astrocytes in vitro and in the brain of rats with acute liver failure. Neurochem. Int. 2015, 88:20-5. doi: 10.1016/j.neuint.2014.10.006.
 • J. Albrecht, M. Zielińska. Deficit of astroglia-derived thrombospondin-1 and loss of synaptic proteins in hepatic encephalopathy: do ammonia-overexposed astrocytes derange the synaptic hardware? J Neurochem. 2014 Aug 8. doi: 10.1111/jnc.12823.
 • M. Zielińska, M. Obara-Michlewska,W. Hilgier, J. Albrecht.  Citrulline uptake in rat cerebral cortex slices: Modulation by thioacetamide -induced hepatic failure. Metab Brain Dis. 2014, 29(4):1053-60. doi: 10.1007/s11011-013-9472-5.
 • J. Albrecht  (2014) Ammonia. In: Aminoff M.J. and Daroff R.B. (eds.) Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition, vol. 1, pp. 148-151. Oxford: Academic Press.
 • W. Hilgier, T. Kocki, M. Obara-Michlewska, W.A. Turski, S.S. Oja, P. Saransaari, J. Albrecht. Modulation by kynurenine of extracellular kynurenate and glutamate in cerebral cortex of rats with acute liver failure. Pharmacol Rep. 2014, 66, 466-470. doi: 10.1016/j.pharep.2013.11.007.
 • M. Zielińska, M. Popek, J. Albrecht. Roles of Changes in Active Glutamine Transport in Brain Edema Development During Hepatic Encephalopathy: An Emerging Concept. Neurochem Res. 2014, 39, 599-604. doi: 10.1007/s11064-013-1141-x.
 • M. Martín-Rufián, R. Nascimento-Gomes, A. Higuero, A.R. Crisma, J.A. Campos-Sandoval M.C. Gómez-García, C. Cardona, T. Cheng,  C. Lobo, J.A. Segura, F.J Alonso, M. Szeliga, J. Albrecht, R. Curi, J. Márquez, A. Colquhoun, R.J. Deberardinis, J.M. Matés. Both GLS silencing and GLS2 overexpression synergize with oxidative stress against proliferation of glioma cells. J Mol Med (Berl). 2014, 92, 277-290. doi: 10.1007/s00109-013-1105-2.
 • M. Szeliga, M. Bogacińska-Karaś, A. Różycka, W. Hilgier, J. Marquez , J. Albrecht. Silencing of GLS and overexpression of GLS2 genes cooperate in decreasing the proliferation and viability of glioblastoma cells. Tumour Biol. 2014, 35, 855-862. doi: 10.1007/s13277-013-1247-4.
 • M. Obara-Michlewska , P. Tuszyńska , J. Albrecht. Ammonia upregulates kynurenine aminotransferase II mRNA expression in rat brain: a role for astrocytic NMDA receptors? Metab Brain Dis. 2013 28, 161-165. doi: 10.1007/s11011-012-9353-3.
 • J. Ruszkiewicz, I. Fręśko, W. Hilgier, J. Albrecht. Decrease of glutathione content in the prefrontal cortical mitochondria of rats with acute hepatic encephalopathy: prevention by histidine. Metab Brain Dis. 2013, 11-14. doi: 10.1007/s11011-012-9342-6.
 • M. Skowrońska , J. Albrecht.  Oxidative and nitrosative stress in ammonia neurotoxicity. Neurochem Int. 2013, 62, 731-737. doi: 10.1016/j.neuint.2012.10.013.
 • M. Szeliga, A. Zgrzywa, M. Obara-Michlewska, J. Albrecht. Transfection of a human glioblastoma cell line with liver-type glutaminase (LGA) down-regulates the expression of DNA repair gene MGMT and sensitizes the cells to alkylating agents. J. Neurochem., 2012, 23, 428-436 DOI: 10.1111/j.1471-4159.2012.07917.x.
 • M. Juszczak, J. Matysiak, M. Szeliga, P. Pożarowski, A. Niewiadomy, J.  Albrecht, W. Rzeski. 2-Amino-1,3,4-thiadiazole derivative (FABT) inhibits the extracellular signal-regulated kinase pathway and induces cell cycle arrest in human non-small lung carcinoma cells. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2012, 22(17):5466-9. doi: 10.1016/j.bmcl.2012.07.036.
 • M. Skowrońska, M. Zielińska, J. Ruszkiewicz , D.Milatovic, L. Wójcik-Stanaszek M. Aschner, J. Albrecht. Ammonia increases paracellular permeability of rat brain endothelial cells by a mechanism encompassing oxidative/nitrosative stress and activation of matrix metalloproteinases, J. Neurochem., 2012, 121, 125-134 DOI: 10.1111/j.1471-4159.2012.07669.x.
 • M. Zielińska, M. Skowrońska, I.  Fręśko, J. Albrecht.  Upregulation of the heteromeric y(+)LAT2 transporter contributes to ammonia-induced increase of arginine uptake in rat cerebral cortical astrocytes. Neurochem. Int. 2012, 61:531-535 doi:10.1016/j.neuint.2012.02.021.
 • M. Skowrońska, J. Albrecht. Alterations of Blood Brain Barrier Function in Hyperammonemia: An Overview. Neurotox Res, 2012, 21, 236-244. DOI 10.1007/s12640-011-9269-4.
 • W.  Hilgier, J.W. Łazarewicz, L. Strużynska, M.  Frontczak-Baniewicz, J. Albrecht. Repeated exposure of adult rats to Aroclor 1254 induces neuronal injury and impairs the neurochemical manifestations of the NMDA receptor-mediated intracellular signaling in the hippocampus, NeuroToxicology, 2012, 33, 16–22.