Instytut

IMDiK PAN


Instytut otrzymał I kategorię oceny parametrycznej. Naukowcy IMDIK zajmują się badaniami podstawowymi i klinicznymi w zakresie: fizjologii, neurobiologii, neuroimmunologii, neurochemii, neuropatologii, neurologii, neurochirurgii, transplantologii eksperymentalnej, nefrologii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym: immunocytochemicznym i histochemicznym.

Jest to największy Instytut Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Akademii Nauk prowadzący badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk (pierwotnie pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) został powołany do życia w dniu 1 lipca 1967r.

W IMDIK PAN zatrudnionych jest ponad 300 osób, w tym 140 pracowników naukowych: 61 profesorów, 43 adiunktów oraz 36 asystentów. Pozostała kadra to pracownicy badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy administracji.

Obecnie trzon struktury organizacyjnej Instytutu stanowi 7 zespołów kliniczno-badawczych (w ich skład wchodzi 6 wydzielonych pracowni), ściśle współpracujących ze szpitalami klinicznymi, oraz 10 zakładów (w ich skład wchodzi 5 wydzielonych pracowni) i 3 samodzielne pracownie.

IMDIK PAN posiada Zwierzętarnię, która prowadzi własną hodowlę małych gryzoni w standardzie SPF oraz świadczy usługi immunizacyjne i prowadzi zlecone badania z użyciem zwierząt. Współpracuje z belgijską firmą reMYND w zakresie hodowli i wykorzystania mysich modeli chorób Alzheimera i Parkinsona. Zwierzętarnia ma własną pracownię diagnostyki molekularnej zwierząt modyfikowanych genetycznie i pracownię behawioralną do badań nad pamięcią.

Instytut prowadzi studia doktoranckie, obecnie przyznając stypendium 43 młodym badaczom.

IMDIK PAN należy do członków Konsorcjum Naukowego Biocentrum Ochota. Jest także członkiem Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM), a także współtworzy szereg sieci naukowych. O posiadanym doświadczeniu świadczy m.in. realizacja przez Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN projektu „Normolife” , w ramach którego utworzono konsorcjum składające się z 11 podmiotów z Niemiec, Włoch, Belgii, Węgier, Grecji i Polski, były to zarówno jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Powołane w Instytucie w 2004 roku Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów koordynuje wielokierunkowe badania nad neuropeptydami zmierzające do opracowania leków nowej generacji.

IMDIK PAN, wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich wydaje czasopismo "Folia Neuropathologica." (http://www.termedia.pl/Journal/-20). Czasopismo jest indeksowane przez Instytut Filadelfijski.

Instytut jest także jednym z partnerów projektu „Biocentrum Ochota – infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny” oraz członkiem Konsorcjum Naukowego Biocentrum Ochota.