Polityka "OPEN ACCESS"

Zarządzenie 10/2020 do polityki "open access"

Zarządzenie nr 4/2020 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. otwartego dostępu