Oferta Mazowieckiego Klastra Peptydowego


Oferta Mazowieckiego Klastra Peptydowego


 

Członkowie Mazowieckiego Klastra Peptydowego pracują nad wspólną ofertą, która obejmie następujące innowacyjne produkty:


1. Naturalna substancja nośnikowa do hodowli komórek macierzystych

– produkt będzie się cechował innowacyjnością poprzez zastosowanie preparatów białkowo-peptydowych jako nośnika hodowli.

2. Nowe substancje peptydowe o działaniu przeciwbólowym

– produkty o innowacyjnym charakterze zawdzięczanym wykorzystaniu substancji bioaktywnych w opracowaniu produktów o wysokiej skuteczności działania i możliwości stosowania terapii celowanej.

3. Nowe analogi peptydu naturalnego do stosowania w chorobach neurologicznych

– w których wykorzystane zostaną analogi peptydu naturalnego oraz naturalne związki obniżające ciśnienie krwi w procesie leczenia neurologicznego oraz leczeniu nadciśnienia tętniczego.

4. Naturalne substancje białkowe jako nowe opatrunki do leczenia i gojenia ran

– innowacyjność tych rozwiązań polega na stosowaniu substancji bioaktywnych, które, oddziałując z komórkami skóry, będą powodowały ich regenerację oraz spowolnienie procesów starzenia.

5. Nowy sposób otrzymywania form nośnikowych dla substancji bioaktywnych w tym leków dermatologicznych

– w ramach Mazowieckiego Klastra Peptydowego będą wytwarzane naturalne preparaty biopolimerowe jako nośniki dla substancji, mające wpływ na komórki skóry uszkadzane czynnikami chemicznymi, środowiskowymi oraz na skutek starzenia się.

6. Sposób otrzymywania nowych analogów peptydowych do stosowania jako środki przeciwbólowe

– z zastosowaniem substancji bioaktywnych w leczeniu bólu.

 

Działalność w ramach Mazowieckiego Klastra Peptydowego zakłada prowadzenie badań naukowych, wspólną promocję i przekazywanie informacji o innowacyjnej ofercie nowych produktów i usług opracowanych w ramach klastra.