44 laureatów - wybitnych naukowców i artystów - otrzymało nagrody za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny. Wśród nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów znalazła się doktoranta z IMDiK - dr Joanna Agata Motyl.

Wyróżniono rozprawę doktorską Pani dr Joanny Agaty Motyl pod tytułem „Znaczenie kinazy sfingozyny-1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji”.