Wyróżniono rozprawę doktorską Pani dr Joanny Agaty Motyl pod tytułem „Znaczenie kinazy sfingozyny-1 oraz sfingozyno-1-fosforanu w doświadczalnym modelu choroby Parkinsona oraz w farmakologicznej cytoprotekcji”.