pt.: "Udział polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 oraz bioaktywnych sfingolipidów w toksyczności peptydów amyloidu beta w doświadczalnych modelach choroby Alzheimera."

 

Promotor:  Dr hab. Robert Strosznajder

Recenzenci: Prof. dr hab. Halina Car

                  Prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel

 

Z pracą i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu.

Załączniki:

Zawiadomienie o obronie (pdf.)

Streszczenie (pdf.)

Recenzja 1  (pdf.)

Recenzja 2  (pdf.)