Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy prac doktorskich i habilitacyjnych oraz nagrody naukowe Dyrektora IMDiK PAN.

Wykład honorowy pt. „Chasing the memory engram in Down syndrome mouse models” wygłosiła profesor Maria del Mar Dierssen Sotos Systems Biology Programme, Centre for Genomic Regulation (CRG)/Barcelona Biomedical Research Park, Barcelona.

Pani Profesor Krystyna Ceremużyńska opowiedziała o historii koła Solidarności w IMDIK w nawiązaniu do nowo powstałej zakładki na stronie naszego Instytutu.

 

Historia koła Solidarności w IMDiK