Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. n. med. Waldemara Olszewskiego

Wieloletniego pracownika Instytutu Medycyny doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego, PAN,

Wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu

Kierownika Zakładu Chirurgii Transplantacyjnej (1976 - 2001 r)

Współautora pierwszego w Polsce przeszczepu nerki

Współtwórcy Limfologii, autora ok. 700 prac naukowych

Profesora Radiumhospiltalet, Oslo, Norwegia,

Profesora szpitala St Bartholomew, Londyn,

Specjalisty naukowy WHO, Madras Pondicherr Benares, Indie,

Byłego prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Doświadczalnej i

Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego,  Prezesa Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,

Doktora Hororis Causa Uniwersytetu w Genui (2005 r)

Laureata licznych nagród międzynarodowych w tym m.in.:

Polskiej Akademii Nauk (2004 r),  National Institute of Health, USA (dla najlepszego badacza w 2006 r), National Lymphedemia Network Award, (2006 r 2007 r), Polskiej Akademii Nauk (1973, 1985, 1989, 2006 r),  nagrody J. Śniadeckiego,

Odznaczonego Medalami

Deutsche Gesellschaft futro Phlebologie Ratschow (2012)

Medalem Purkiniego, Czeskiego Towarzystwa Medycznego (2013 r)

Włoskiego Towarzystwa Chirurgicznego

 

Rodzinie i bliskim Pana Profesora składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk