Nabór wniosków na stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich IMDiK PAN do 04.12.2020 godz. 15.00

 szczegóły w zakładce "Fundusz Pomocy Materialnej"