Dla uczczenia pamięci

Patrona Instytutu

Profesora Mirosława

Mossakowskiego

 

 

Dyrektor i Przewodniczący Rady Naukowej

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt zaprosić na uroczystą sesję „online” Rady Naukowej,

która odbędzie się 17 grudnia 2020 roku, o godzinie 11:00

 

PROGRAM

 

11:00  Przywitanie gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej

prof. dr hab. Andrzeja Beręsewicza oraz

Dyrektora Instytutu, prof. dr hab. Leonorę Bużańską

 

11:15  Prezentacja nagród oraz dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

 

12:00  Wykład honorowy zaproszonego gościa

Wykład honorowy

"Człowiek modyfikowany - jak, czy i kiedy"

który wygłosi:

prof. dr hab. Ewa Bartnik

 12:45  Prezentacja

„Działalność IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN

na rzecz zdrowia Polaków”

 13:45  Zakończenie