Projekt

Koordynator

Czas realizacji

Dofinansowanie dla IMDiK (PLN)

POKL 4.3 2012-2015 Nowoczesne metody, leki i terapie dla ochrony zdrowia i gospodarki Europy XXI wieku – interdyscyplinarne kształcenie w obszarze nauk biomedycznych na studiach II i III stopnia.

Dr Joanna Sypecka

15.12.2012- 16.12.2015

631 866,85

KNOW                                               Poszukiwanie nowych biomarkerów chorób cywilizacyjnych w oparciu o nowoczesne techniki wielkoskalowe i metody diagnostyki obrazowej.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

 

 

12.07.2012- 12.07.2017

8 000 000

Juventus Plus   9008/IP1/2014/72  Badanie mechanizmów sygnalizacji receptorów GPCR z wykorzystaniem wieloskalowych symulacji dynamiki molekularnej.

Dr Michał Koliński

09.05.2014-08.05.2016

195 300

FNP
Effects of insulin and high glucose concentration on protein kinase G type I signaling pathway in podocytes. Implications for the regulation of filtration barrier permeability.

Dr Agnieszka Piwkowska

01.03.2012-28.02.2015

420 000

POIG.02.03.00-00-003/09  Biocentrum Ochota – infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny.

Prof. dr hab. Bogdan Lesyng

01.04.2009- 31.03.2015

4 843 000

POIG.01.03.02-00-046/11-00 Ochrona własności przemysłowej peptydowych pochodnych opioidów do regulowania aktywności jelitowej.

Prof. dr hab. Andrzej Lipkowski

1.10.2012-31.12.2015

480 205

POIG.01.03.02-14-047/11-00 Nowe zastosowanie medyczne lipidowych pochodnych dopaminy oraz sposób ich wytwarzania.

Prof. Mieczysław Pokorski

01.10.2009- 30.09.2015

404 657,50

POIG 01.03.01-14-036/09-00   Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu", zadanie 5 "Badania wpływu aminoprenoli na pobieranie/dostępność leków.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

01.01.2010 – 31.12.2014

500 000